Skip to main content

Kompletné pohrebné služby Sv. Tomáša

  • počiatočná starostlivosť o ľudské pozostatky
  • úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy (umývanie, kozmetická úprava, obliekanie do šiat alebo rubáša)
  • preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov (NON STOP)
  • miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie do hrobu, ktorý spĺňa zákonné požiadavky
  • kremácia
  • výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
  • vykonanie exhumácie

Komlexné obchodno-poradenské služby

V našej predajni v Topoľčanoch môžete vybrať z ponuky rakiev, urien a smútočných potrieb ako sú vence, ikebany, perá zo živých alebo umelých kvetov.

Organizujeme pohrebné obrady (cirkevné alebo občianske) a tiež zabezpečujeme živú alebo reprodukovanú hudbu, čítanie nekrológov a básní.

Naša poradenská činnosť zahrňuje aj vybavenie matriky, pomoc pri vyplnení žiadosti o pohrebné a pod.