Skip to main content

Kto sme

Rozhodli sme sa zlúčiť dve príbuzné odvetvia. Prvé – pohrebníctvo – je pre väčšinu ľudí nesympatické a najradšej by sa s ním nikdy nestretli. Opak je však pravdou. Smrť je bežnou a neoddeliteľnou súčasťou života. Druhým odvetvím – kameňosochárstvom – sme rozšírili našu činnosť na základe praktických skúseností, pretože nielen nadväzuje na prvé odvetvie, ale priamo sa s ním prelína.

Hlavnou snahou je komplexnosť našich služieb.

Čo ponúkame

  • Spojenie pohrebných a kameňosochárskych služieb do komplexného balíka služieb
  • Profesionalitu a ľudsky orientovaný prístup k zákazníkovi
  • Meníme ľudské pocity – ľudia sú konfrontovaní so smrťou blízkeho náhle a nie sú na túto situáciu vždy pripravení. Tento pocit neistoty a beznádeje premieňame na pocit istoty, že s jej riešením sa obrátili na niekoho skúseného.
  • Štandardizácia vs. Špecifikácia – štandardné postupy našich činností presne prispôsobíme požiadavke zákazníka
  • Podporujeme lokálnych dodávateľov čím podporujeme náš región

Časť vygenerovaného zisku investujeme do nových technológií, aby sme mohli naše tradičné remeslo povýšiť na vyššiu úroveň s využitím inovácií.